Author Archives

Archive of the posts written by author: agion_cz.

Sales promotion

Sales promotion, česky podpora prodeje je podle autora „bible“ o marketingu Philipa Kotlera „soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků nebo služeb“. Naši klienti vždy oceňují rychlý a kreativní přístup v této oblasti námi poskytovaných…