Sales promotion, česky podpora prodeje

je podle autora „bible“ o marketingu Philipa Kotlera „soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků nebo služeb“.

Naši klienti vždy oceňují rychlý a kreativní přístup v této oblasti námi poskytovaných služeb.

Součástí naší nabídky je také specializace na event marketing, tedy pořádání různých firemních, reklamních nebo kulturně sportovních akcí na klíč.